Prispejte

Ak ste sa nám rozhodli pomôcť  finančným darom, môžete použiť aj nižšie uvedené QR kódy, ktoré Vám uľahšia vytvorenie platby.

Ak nechcete zostať anonymným darcom, prosím upravte prednastavený VS a Meno, Priezvisko, Emailovú adresu v poznámke platobného príkazu, prípadne nás kontaktujte pomocou našeho kontaktného formulára.

Vďaka štátnej legislatíve môžu podnikatelia pomôcť s financovaním aktivít neziskových organizácií vďaka daňovo zvýhodneným formám podpory. Viac informácii nájdete v časti "Financovanie".

Ak ste sa nám rozhodli pomôcť finančným darom a ste právnická osoba, kontaktujte nás prosím priamo na našej emailovej adrese.

Daňovník môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 %, resp. 3 % len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej tri eurá. Ak v danom roku fyzická osoba vykonávala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu aspoň 40 hodín, môže poukázať až 3 % zo zaplatenej dane. O vykonávaní dobrovoľníckej činnosti však musí doložiť písomné potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti alebo od vysielajúcej organizácie, pre ktoré dobrovoľnícku činnosť vykonávala. Toto potvrdenie musí priložiť k podanému vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane.

2% z daní bude možné poukázať až v roku 2024, t.j. za rok 2023.

Bankový účet

Tatra Banka, a.s.
SK35 1100 0000 0029 4014 1945

Informácie

V prípade potreby nás môžete kontaktovať cez kontaktný formulár alebo priamo na našej emailovej adrese.

Ďakujeme!
Prispejte sumou

10 Eur

na záchranu, rekonštrukciu a obnovu Pullmannovho mlyna.

Prispejte sumou

20 Eur

na záchranu, rekonštrukciu a obnovu Pullmannovho mlyna.

Prispejte sumou

50 Eur

na záchranu, rekonštrukciu a obnovu Pullmannovho mlyna.

Prispejte sumou

100 Eur

na záchranu, rekonštrukciu a obnovu Pullmannovho mlyna.

Prispejte sumou

… Eur

na záchranu, rekonštrukciu a obnovu Pullmannovho mlyna.