Vytvorenie webovej prezentácie

STAV PROJEKTU: Prebieha

Po založení občianskeho združenia Pullmannov mlyn by sme radi prezentovali národnú kultúrnu pamiatku ako aj naše občianske združenie na internete.

K tomu účelu vytvárame aj internetovú prezentáciu – webové stránky, na ktorých by sme radi prezentovali našu prácu, aktuálne projekty, novinky a udalosti, ktoré sa viažu buď k občianskemu združeniu alebo k samotnému Pullmannovmu mlynu.

Časom by sme chceli vytvoriť aj stránky k múzeu, ktoré plánujeme po obnove Pullmannovho mlyna otvoriť a zároveň vytvoriť aj databázu podobných múzeí na Slovensku.