Galéria
Vodné dielo so stavidlami

Obrazová dokumentácia z historického výskumu