Vypracovanie GDPR dokumentácie a smerníc

STAV PROJEKTU: Pripravuje sa

GDPR (General Data Protection Regulation), po slovensky Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, je nová právna norma Európskej únie, ktorá nadobudla účinnosť 25. mája 2018. GDPR zvyšuje ochranu osobných údajov občanov EÚ a zároveň ukladá nové povinnosti správcom a spracovateľom týchto údajov.