Náš tím

Manažér, informatik, editor, koordinátor

Michal Bittner
Predseda OZ, štatutár

Manažér, ekonóm, auditor

Alexandra Ferančíková
Člen výkonnej rady

Ekonóm

Katarína Bittnerová
Člen výkonnej rady

Business development manager

Juraj Bittner
Člen občianskeho združenia
Tlmočník, prekladateľ
Andrej Driensky

Dobrovoľník