Galéria
Vodný mlyn s náhonom

Obrazová dokumentácia z historického výskumu