O nás

Občianske združenie
Pullmannov mlyn
Kto sme?
Sme nezisková organizácia, ktorá sa snaží o záchranu tzv. Pullmannovho mlyna v Nitre, Dolných Krškanoch, ktorý bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Motivácia

Myšlienka záchrany a obnovy Pullmannovho mlyna vznikla koncom roka 2021 a v priebehu ďalšieho roka dozrela do konečného štádia vytvoriť skupinu ľudí s chuťou čeliť tejto náročnej výzve. A tak bola koncom roka 2022 založená nezisková organizácia, ktorá by zastrešila celý projekt.

Ciele OZ Pullmannov mlyn

Cieľom združenia je vytvorenie predpokladov pre rekonštrukciu a obnovu Pullmannovho vodného mlyna, nachádzajúceho sa v Nitre – Dolných Krškanoch, ktorý je významnou technickou stavbou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Činnosť združenia je zameraná na zabezpečenie obnovy, rekonštrukcie a revitalizácie areálu vodného mlyna, prostredníctvom ktorej bude zároveň podporený lokálny turizmus a zvýšené spoločenské povedomie o tomto pokrokovom technickom diele a vývoji mlynárskeho remesla a techniky na území juhozápadného Slovenska.

Úlohy

 1. Zakonzervovať stav celého mlyna a vodného diela, aby nedošlo k ďalšiemu znehodnoteniu národnej kultúrnej pamiatky.
 2. Obnoviť mlyn s vodným dielom a maximálne zachovať autenticitu celej pamiatky.
 3. Obnoviť funkčnosť mlyna a technológií.
 4. Sprevádzkovať vodný mlyn a okolie ako múzeum pre širokú verejnosť.
 5. Zabezpečiť udržateľnosť prevádzky múzea a údržby celej pamiatky.
 6. Propagácia národnej kultúrnej pamiatky a podpora cestovného ruchu.

Pamiatky chránime najmä kvôli hodnotám, ktoré sú nositeľom cenného autentického odkazu minulosti.

Zachráňme aj my ďalšiu národnú kultúrnu pamiatku.
 1. 2021
  Prvé myšlienky na záchranu mlyna

  Už pár rokov nazad sme sa zamýšľali nad budúcnosťou celého vodného mlyna. Ale až v tomto roku nadobudli predstavy konkrétnejšiu podobu. A tak sme začali rozmýšlať ako na to.

 2. 1999
 3. 2022
  Vznik Pullmannov mlyn, o.z.

  Vzniklo naše občianske združenie s úmyslom zachrániť a obnoviť mlyn a zachovať pritom v maximálnej miere autentickú podobu mlyna a technológií.

 4. 1999
 5. 2023
  Začíname!

  Začíname s prípravou projektov, čiastkových úloh a ďalších prác, ktoré súvisia s mlynom ako aj fungovaním nášho občianskeho združenia. Informácie o dianí, novinkách, projektoch a udalostiach nájdete v aktualitách.

 6. 1999
Michal Bittner, predseda občianskeho združenia

Po obnove to bude vyzerať skvelo. Uvidíte sami, ak prídete.

Michal Bittner