Vodný mlyn s náhonom
Technológia
Vodné dielo so stavidlami
Mapové podklady
Stavebné plány
Aleja a okolie