Obnovme
Zachráňme Pullmannov mlyn
  • Prispejte finančným darom na obnovu
Historický vývoj celého diela
Pullmannov vodný mlyn
  • Prierez históriou vodného mlyna a diela
Technológia
Pôvodná technológia mlyna
  • Fotogaléria jednotlivých častí národnej kultúrnej pamiatky
Vodné dielo
Vodný náhon so stavidlami
  • Fotogaléria jednotlivých častí národnej kultúrnej pamiatky
Národná kultúrna pamiatka

Od roku 2019

Poloha

Pri mlyne 1, 949 05 Nitra, Slovensko

O nás
Sme nezisková organizácia Pullmannov mlyn, ktorá sa snaží o záchranu tzv. Pullmannovho mlyna v Nitre, Dolných Krškanoch, ktorý bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Projekty
Aktuálne projekty
Mlyn_20211207_120643_copy
Ako môžete pomôcť ?
Prispejte na záchranu a obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky

Prispejte finančným darom a pridajte sa k ďalším ľuďom a firmám, ktoré chcú prispieť k záchrane, obnove a vybudovaniu zaujímavého a plne funkčného artefaktu ako múzea.

Pôvodné mlecie stolice
2. nadzemné poschodie
Darcovia a sponzori, ktorí nás podporujú - Ďakujeme!
Aktuálne informácie
Novinky

Pamiatky chránime najmä kvôli hodnotám, ktoré sú nositeľom cenného autentického odkazu minulosti.

Pamiatky sú súčasťou našej kultúrnej a národnej identity, predstavujú priamy odkaz našich predkov a predchodcov. Zachovanie a prezentovanie všetkých týchto hodnôt, ktorých nositeľmi pamiatky sú, je jedným z hlavných cieľov ich ochrany. Základným predpokladom uvedomelej ochrany pamiatok je nielen ich poznanie, ale najmä pochopenie ich hodnoty a pochopenie našej povinnosti túto hodnotu zachovať a odovzdať nasledujúcim generáciám.

Zámer

Zachrániť, obnoviť a udržiavať túto jedinečnú národnú kultúrnu pamiatku pre ďalšie generácie.

Garant

V spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom zachovať autenticitu vodného mlyna.

Cieľ

Sprístupniť Pullmannov mlyn širokej verejnosti ako múzeum a zabezpečiť jeho udržateľnosť.

Financie

Spolufinancovanie pomocou grantov, fondov, darov a príspevkov.

Nezmeškajte
Udalosti a program
30 septembra, 2023 @ 09:30
Ing. arch. Lívia Dulíková